14.    A Biblia Éve – 2008 - 2009.

 

     A mai orvostársadalom bármelyik tagja, ha szóban, vagy írásban azt hallja-látja: Kiss-Szentágothai, Hedri, Kerpel-Fronius, vagy Issekutz... azonnal tudja, hogy az orvostudomány jeles képviselőiről van szó és lelki szemei előtt megjelenik az Anatómiai atlasz, a Sebészet Tankönyve, Csecsemő- és Gyermekgyógyászat-, vagy a Gyógyszerrendelés c. könyv.

     A mai társadalom tagja, ha azt hallja pl., hogy Szent Lukács, nem teljesen egyértelmű, hogy mindenkinek az jut eszébe, ami kellene; ti. a harmadik Evangélium és az Apostolok cselekedetei c. fejezet  szerzője a Biblia 72, az Újszövetségi Szentírás 27 könyve közül. Sokan az Uszodára, vagy a Lukács-fürdőre, vagy egy patikára gondolnak, természetesen nem alaptalanul.

     Azt még a „vájtfülüek” közül is csak kevesen tudják, hogy Lukács nemcsak evangélista, hanem eredetileg, orvos is volt. Ő ebben a mivoltában, alapos, a részletekig menő pontossággal igyekezett utána járni minden történésnek, akár Jézussal kapcsolatban, akár pedig a későbbi időkben, az Apostolokkal történteket illetően.

     Amikor Szentatyánk, XVI. Benedek pápa meghirdette a Biblia Évét ezt azzal a szándékkal is tette, hogy a ma embere „Jövőt és reményt” találjon a Szentírás lapjain, hogy napi gondjai és örömei közt eligazodást nyerjen benne, erőt merítsen életéhez.

 

A Biblia leginkább a szegények és az elit olvasmánya

 

Mi, akik nagy elődök utódai vagyunk, érezzünk bíztatást a szent írók szavaiból: ”Az igék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet.”(Jn.6.63.) Vegyük minél többször kézbe a Szentírást, melyet, igen szép lenne – nemcsak – ebben az évben otthonunk egy központi helyére kihelyezni, de legalább is a könyvespolc első helyére! Így mindig emlékezhetünk az Élet Igéjére, mely táplálónk és éltetőnk, mely nélkül (keresztény)élet nem lehetséges. Mi, akik az élet szolgálatában állunk, nem feledhetjük élni és továbbadni  Szent Lukács szavait:

Gyógyítsd a betegeket és hirdesd az Evangéliumot!” (Curate infirmos et praedicate Evangelium!)

                                                                                                        Dr. Tomkó László