Szent Lukács

 

„Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos” — írja Szent Pál a kolosszeieknek, levele végén. Most, az évi liturgikus ünnepe utáni napokban joggal úgy tekinthetjük, hogy nem csak az akkori kolosszei egyházközséget üdvözli, hanem minket, a mai kor keresztényeit is, és különösen bennünket, kollégáit. Orvos volt Szent Lukács, ezt a legbiztosabb forrásból, a Szentírásból tudjuk.

Ugyancsak a Szentírásból és a Szenthagyományból tudjuk, hogy Szent Pál tanítványa és kísérője volt több apostoli útján, sőt fogsága idején is. Az irgalmasság evangéliumának is nevezett harmadik evangélium és az Apostolok Cselekedetei szerzője. Életének további alakulásáról, vértanúhalálának helyéről különböző rész-adatokat tart számon a hagyomány. A VI. századból származó, biztosnak nem tekinthető adat szerint megfestette a Boldogságos Szűz Mária képét.

Lelkületébe és működésébe a Szentírásban szereplő művei engednek betekintést: kétségtelen, hogy orvos volt, aki bele tudta élni magát a betegek, a hátrányos helyzetűek világába, különös gonddal rögzítette az Üdvözítő irgalmas szeretetének tényeit. Nyilvánvaló, hogy nem a mai szakkifejezésekkel megírt kazuisztikát közölt a gyógyításokról, hiszen egészen másak voltak a medicina ismeretei és lehetőségei közel kétezer éve, mint ma. Ami azonban ma is, mindig is a leglényegesebb a medicinában, az megvolt benne: a beteggel való együttérzés, segíteni akarás, szolgálat.

Orvosi módon fogadta be és adta tovább a Jézustól eredő örömhírt: nem megváltoztatva, hanem jobban, színesebben megvilágítva az Úr irgalmas emberszeretetét. Ugyanakkor az orvos pontossága, lelkiismeretessége szerint is dolgozott. Evangéliumának bevezető sorai szerint elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárt, hogy biztos, megbízható tanítást tegyen elérhetővé olvasója számára — mindenki, mindannyiunk számára.

Védőszentünkként tiszteljük, mint orvosok. Tehát imádságos pártfogását, segítségét kérjük, betegeink javára is, a magunk számára is. És lelkiismeretességéből, együttérző készségéből is van tanulnivalónk…

 

          P. Leszkovszky György Pál OP  / The St. Luke's Society of Hungarian Physicians /