A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete  

  Az Egyesület 1931-ben alakult meg hasonló külföldi szervezetek példája nyomán. A negyvenes évek végén az elnyomó rendszer feloszlatta; 1991 óta működik újra. Célkitűzése: a katolikus keresztény erkölcsi elvek érvényesítése az orvosi (egészségügyi) gyakorlatban, egymás kölcsönös támogatása a betegek testi-lelki egészségéért és örök üdvösségéért való közös erőfeszítésben. Tagjai sorába fogad orvosok mellett a betegeket más munkakörben szolgáló szakembereket: gyógyszerészeket, ápolókat, nővéreket, asszisztenseket, gyógytornászokat, kórházi lelkészeket is. Az Egyesület kifejezetten katolikusnak vallja magát, nem kirekesztő, hanem önazonosságának egyértelmű rögzítése céljából, ami az ökumenikus párbeszéd elengedhetetlen kiindulási alapja. Teljes jogú tagjai a Katolikus Orvosi Egyesületek Európai illetve Nemzetközi Szövetségének (FEAMC, ill. FIAMC).  Az Egyesület összejöveteleinek helye: Budapest, XI. Himfy utca 9. (Szent Imre Ház); időpontja: minden hónap (nyári szünet kivételével) második hétfője. Ekkor este 6 órakor kezdődik a közös szentmise, ezt követi az esedékes program. (Az ettől eltérő időpontokat külön jelezzük) Az Egyesület összejövetelei nyilvánosak, minden érdeklődő részt vehet rajtuk.